DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podzim je obdobím sklizně a tak finišuje i příprava zákona o odborném vzdělávání a přípravě, upravující podmínky duálního vzdělávání v ČR, na který mnoho firem netrpělivě čeká. Co se pod pojmem duální vzdělávání vlastně skrývá? Stručně lze říci, že: Duální systém odborného vzdělávání je kombinovanou formou řízení vzdělávacího procesu (trh práce a stát). Konsenzus pravidel je zakotven v různých dohodách a smlouvách. Základním rysem duálních systémů je dvojí status žáka: ve škole žák, v podniku zaměstnanec, status zaměstnance vychází z uzavřené zaměstnanecké smlouvy s podnikem. Za profesní část vzdělávání odpovídají firmy. Kateřina Krausová.