PRÁCE Z DOMOVA Z POHLEDU BEZPEČNOSTI PRÁCE

Mgr. Denny Šturm upozorňuje na podmínky, které bychom jako zaměstnavatelé měli splnit při poskytování dnes velmi žádaného a atraktivního benefitu Práci z domova z pohledu bezpečnosti práce. Zaměstnavatel, který zaměstnanci umožní výkon práce na dohodu o výkonu práce doma, si předtím musí stanovit interní pravidla pro zajištění BOZP na takto vznikajících pracovištích. Tento způsob výkonu práce řeší zákoník práce zatím pouze v § 317. Je v něm uvedeno, že zákoník práce se, až na uvedené výjimky, vztahuje i na tohoto zaměstnance. Mezi nimi není zahrnuto zajištění BOZP. Proto i na těchto pracovištích musí zaměstnavatel přiměřeným způsobem BOZP zajistit (pro pracoviště zaměstnavatele i pro jiné dohodnuté místo výkonu práce platí z hlediska zajištění BOZP stejné podmínky).