SEMINÁŘ MPSV K DOTAČNÍ VÝZVĚ DIVERZITY, INKLUZE A FLEXIBILITY

Ve druhém pololetí roku 2022 Vám operační program Zaměstnanost Plus nabídne možnost přihlásit se do dotační výzvy na podporu zavádění diverzity, inkluze a flexibility do firemní praxe a kultury. Toto téma se ukazuje jako aktuální a pro zaměstnavatele v ČR potřebné a přínosné. Dotační podpora nabídne možnosti, jak může být právě Vaše organizace zajímavá pro kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně a tím si připravit výhodnou pozici pro Váš rozvoj v dalších letech. Navržené postupy vedou k rozmanitosti pracovních týmů i jejich větší angažovanosti. Výzkumy ze západní Evropy a USA dokazují, že tato cesta skutečně existuje a že spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně v prosperující firmě mohou být každodenní realitou! Bezplatný on-line seminář, kde vám zástupkyně MPSV ČR do posledního detailu představí věcný záměr připravované výzvy, zodpoví Vaše dotazy a uvítají též věcné připomínky, jak výzvu upravit Vašim potřebám proběhne 15. února 2022 na platformě MS Teams. Seminář nepořádá náš klub personalistů, ale přímo MPSV ČR. Náš klub personalistů je partnerem. Přihláška na seminář: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__roBMaFUMFQxRzFJVFlOWjczWldRODNUMzNRMzZDVy4u. Bližší informace o záměru podpory už nyní najdete i na webu ESF zde: https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity. Nebojte se podpořit rozmanitost a spolupráci lidí s různorodými názory a zkušenostmi. Najděte cestu k inovativním a unikátním řešením. Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici: Mgr. Ilona Johnová Koukalová, vedoucí oddělení, Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834), Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 ,tel.: +420 950 195 708, 725 359 394, https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity. Na on-line setkání s Vámi se těší Petr Otáhal, předseda klubu personalistů.