VYLEPŠENÍ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Zveme HR manažery na krátký virtuální video meeting k výhodám a nevýhodám absolvování zkoušky: „Lektor dalšího vzdělávání“, který bude probíhat ve čtvrtek 19. listopadu od 10:00 h. Tento virtuální video meeting Vám odpoví na nejčastější otázky, které si klademe před rozhodnutím, zda se připravovat a absolvovat zkoušku „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací, nebo zda podklady ke zkoušce využít pro výrazné zlepšení vzdělávacího procesu v organizacích (např. zvýšení kvality interních lektorů, zlepšení prezentačních dovedností manažerů atp.). Účast na něm vřele doporučuji. Přihlásíte se snadno na klubovém webu. Petr Otáhal